Angličtina pro děti

ENGLISH FOR KIDS

Join Me!

S RADOSTÍ NA...

ANGLIČTINU PRO DĚTI

Na rozdíl od nás dospělých mají naše děti úžasnou schopnost učit se cizím jazykům mnohem snáž než my. Vidím to na naší dceři (7 let), která když jsem ji začala brát na lekce angličtiny, byla jediné dítě, které neumělo ani slovíčko. Byly ji 4 roky a něco. Je pro mě jako lektorku i mámu fascinující, jak další jazyk Abby do sebe nasála. Je prostě kouzelné, jak to dětem jde. Člověk by řekl, že jim to snad jde samo. :)


Podpořte své děti v učení cizího jazyka! Na mém blogu najdete spousty pomůcek či rad, jak na to :) Některé z pomůcek, které budu publikovat si stačí pouze vytisknout  můžete je rovnou používat. Jiné si můžete s dětmi nejen sami domalovat, ale i společně sestavit. O to větší radost a motivaci děti k učení budou mít.

Já učím děti anglicky tak, aby si naše společné hodiny užívaly a aby získaly jistotu v komunikaci v cizím jazyce.  Více o tom, jak učím a jaké metody používám, naleznete níže.

Pokud chcete, aby se Vaše děti začaly učit anglicky formou her a písniček již v předškolním věku a vybudovaly si tak k angličtině kladný vztah, přihlaste je na jeden z níže uvedených kurzů angličtiny pro děti!


Nebo máte doma školáka, který by s angličtinou potřeboval trochu pomoci či si k ní najít kladnější vztah? Přihlaste ho, spolu to zvládneme! 


A nově jsme ve Slavkově u Brna začali s angličtinou Toddlers English, kdy se děti ve věku zhruba 2 let setkávají s angličtinou prostřednictvím Montessori aktivit a písniček.


KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI

Get Started!

Toddlers English (1,5-3 roky): Angličtina hrou


Pro koho je kurz připraven:

Kurz je určen pro děti ve věku přibližně 1,5 až 3 roky, které se teprve s angličtinou začínají potkávat. Děti jsou v kurzu doprovázeny maminkou nebo tatínkem, aby se cítily co nejbezpečněji a mohly se soustředit na společné aktivity.


Zaměření kurzu:

 • během výuky se snažím především o to, aby si děti vytvořily k anglickému jazyku pozitivní vztah. Je velice důležité, aby děti nepostřehly, že jsou "učeny". 
 • při výuce pracujeme s různými pomůckami, které dětem pomohou uvolnit se a nebát se a zároveň abychom prostřednictvím aktivit rozvíjely hrubou i jemnou motoriku dětí.
 • v mých kurzech sedí děti společně s rodiče na zemi na barevných polštářcích, aby se mohly aktivně zapojovat do různých her, pohádek či písniček. Výtvářím jim co nejpřirozenější prostředí, aby se cítily jistě a bez obav se zapojily do společných činností. Písničky jsou velmi často doprovázeny pohybovými aktivitami, které dětem napomáhají asociovat si danou slovní zásobu.
 • součástí hodiny je i společný úklid hraček, aby si děti oslojily základní povely v anglickém jazyce a uměly na ně přirozeně reagovat, např.: Please, put the blocks into the box. Thank you! Which colour is it? Put the stick on the colour. Jednotlivé pokyny a má komunikace k dětem je vždy doprovázena pantomimou, aby děti snáze pochopily, co od nich očekávám.
 • rodiče vždy obdrží také plán lekce s tipy, jak s dětmi komunikovat a proč či odkazy na používané písničky.


Termín výuky:

03. 02. 2020 - 19. 06. 2020.

Výuka probíhá každé úterý 10:45-11:25 ve Slavkově u Brna v učebně na Palackého náměstí 67, polyfunkční budova, 1. patro.


Místo výuky:

Slavkov u Brna


Počet lekcí:

Výuka probíhá 1 x týdně v délce 40 min. v celkovém počtu 18 lekcí za pololetí.


Cena kurzu:

165,-/1 lekci Slavkov u Brna (v ceně jsou kartičky a výtvarné potřeby, které někdy v kreativní části hodiny používáme). Rodičům fakturuji vždy 10 lekcí, protože takto malé děti bývají někdy nemocné.

English for Kids (3,5-5 let): Základy angličtiny zábavnou formou


Pro koho je kurz připraven:

Kurz je určen pro děti ve věku přibližně 3,5 až 5 let, které by bavilo učit se formou her a písniček anglický jazyk. 


Zaměření kurzu:

 • během výuky se snažím především o to, aby si děti vytvořily k anglickému jazyku pozitivní vztah. Nejde o to, aby za několik let cizí jazyk plynule ovládaly. Zpočátku je nejdůležitější motivovat děti k vyjadřování se v anglickém jazyce.
 • při výuce pracujeme s různými pomůckami, které dětem pomohou uvolnit se a nebát se v cizím jazyce komunikovat. Část hodiny je věnována crafts, kdy je angličtina využívána jak ke komunikaci s dětmi, tak i k popsání různých výtvarných potřeb (např. papír, nůžky, štětec, vodové barvičky apod.), se kterými se děti běžně setkávají.
 • výuka neprobíhá klasickou formou jako např. na ZŠ, kdy děti sedí v lavicích. V mých kurzech sedí děti na zemi na barevných polštářcích, aby se mohly aktivně zapojovat do různých her, pohádek či písniček. Vytvářím jim co nejpřirozenější prostředí, aby se cítily jistě a bez obav se zapojily do společných činností.
 • děti učím základům anglického jazyka: základní fráze, lehčí písničky a říkanky, základní povely a slovní zásobu okruhů jako např. moje tělo, rodina, příroda a zvířata, můj dům, počítání apod.
 • jednotlivé zábavné lekce z učebnice také pomáhají dětem rozvíjet jejich slovní zásobu. 
 • rodiče také obdrží předem plán dané lekce, aby věděli, co s dětmi aktuálně probíráme a aby na to mohli s dětmi doma navázat či si zopakovat.


Termín výuky:

03. 02. 2020 - 19. 06. 2020.

Výuka probíhá každý čtvrtek 15:00-15:45 ve Slavkově u Brna v učebně na Palackého náměstí 67, polyfunkční budova, 1. patro.


Místo výuky:

Slavkov u Brna


Počet lekcí:

Výuka probíhá  1 x týdně v délce 45 min. v celkovém počtu 19 lekcí za pololetí.


Cena kurzu:

3 450,-/19 lekcí Slavkov u Brna (v ceně je učebnice, výtvarné potřeby, které někdy v kreativní části hodiny používáme)

Preschool English (5-6 let): Základy angličtiny zábavnou formou


Pro koho je kurz připraven:

Kurz je určen pro děti ve věku přibližně 5 až 6 let, které se již s angličtinou setkaly a společně budeme získané základy rozvíjet formou her a písniček, které budeme dále doplňovat aktivitami z učebnice.


Zaměření kurzu:

 • během výuky se snažím především o to, aby si děti vytvořily k anglickému jazyku pozitivní vztah. Nejde o to, aby za několik let cizí jazyk plynule ovládaly. Zpočátku je nejdůležitější motivovat děti k vyjadřování se v anglickém jazyce.
 • při výuce pracujeme s různými pomůckami, které dětem pomohou uvolnit se a nebát se v cizím jazyce komunikovat. Část hodiny je věnována crafts, kdy je angličtina využívána jak ke komunikaci s dětmi, tak i k popsání různých výtvarných potřeb (např. papír, nůžky, štětec, vodové barvičky apod.), se kterými se děti běžně setkávají.
 • výuka neprobíhá klasickou formou jako např. na ZŠ, kdy děti sedí v lavicích. V mých kurzech sedí děti na zemi na barevných polštářcích, aby se mohly aktivně zapojovat do různých her, pohádek či písniček. Vytvářím jim co nejpřirozenější prostředí, aby se cítily jistě a bez obav se zapojily do společných činností.
 • děti učím základům anglického jazyka: základní fráze, lehčí písničky a říkanky, základní povely a slovní zásobu okruhů jako např. moje tělo, rodina, příroda a zvířata, můj dům, počítání apod. Děti jsou podporovány, aby se vyjadřovaly již v jednoduchých větách, např.: I like a banana. A little bird can fly. Take the brush.
 • jednotlivé zábavné lekce z učebnice také pomáhají dětem rozvíjet jejich ovní zásobu.
 • rodiče také obdrží předem plán dané lekce, aby věděli, co s dětmi aktuálně probíráme a aby na to mohli s dětmi doma navázat či si zopakovat.


Termín výuky:

03. 02. 2020 - 19. 06. 2020.

Výuka probíhá každý čtvrtek 16:00-16:45 (pokročilejší skupinka) a každé úterý 15:30-16:15 (nová skupinka) ve Slavkově u Brna v učebně na Palackého náměstí 67, polyfunkční budova, 1. patro.


Místo výuky:

Slavkov u Brna


Počet lekcí:

Výuka probíhá 1 x týdně v délce 45 min. v celkovém počtu 19 lekcí za pololetí.


Cena kurzu:

3 450,-/19 lekcí Slavkov u Brna (v ceně je učebnice, výtvarné potřeby, které v kreativní části hodiny používáme)

Primary English (7-10 let): Základy angličtiny zábavnou formou


Pro koho je kurz připraven:

Kurz je určen pro děti ve věku přibližně 7-10 let, které se chtějí učit anglický jazyk zábavnou a zajímavou formou.


Zaměření kurzu:

 • během výuky se snažím především o to, aby si děti vytvořily k anglickému jazyku pozitivní vztah. Nejde o to, aby za několik let cizí jazyk plynule ovládaly. Zpočátku je nejdůležitější motivovat děti k vyjadřování se v anglickém jazyce. U dětí, které již přišly do kontaktu s angličtinou se snažím jejich znalosti prohlubovat a rozvíjet jejich slovní zásobu především formou her.
 • při výuce pracujeme s různými pomůckami, které dětem pomohou uvolnit se a nebát se v cizím jazyce komunikovat.
 • výuka neprobíhá klasickou formou jako např. na ZŠ, kdy děti sedí v lavicích. V mých kurzech sedí děti na zemi na barevných polštářcích, aby se mohly aktivně zapojovat do různých her, pohádek či písniček. Vytvářím jim co nejpřirozenější prostředí, aby se cítily jistě a bez obav se zapojily do společných činností.
 • děti učím širším základům anglického jazyka: základní fráze, kdy mají děti o něco požádat, lehké písničky, které využívám k tomu, aby děti zachytily co nejvíce slov a říkanky, základní povely a slovní zásobu okruhů jako např. moje rodina, příroda a zvířata, můj dům, počítání, ovoce a zelenina, části těla, zajímavé svátky a zvyklosti apod. Ale především, aby si osvojily vyjadřování se v cizím jazyce, skládaly již celé věty a uměly pohotově reagovat.
 • s dětmi budeme také pracovat na projektech k jednotlivým tématům, což bude přirozeně rozvíjet jejich zvídavost a zájem o dané téma a děti budou schopny o něm něco říci.


Termín výuky:

03. 02. 2020 - 19. 06. 2020.

Výuka probíhá každou středu 14:00-15:00.


Místo výuky:

Slavkov u Brna


Počet lekcí:

19 lekcí v délce 60 min ve Slavkově u Brna. Výuka probíhá 1 x týdně.


Cena kurzu:

3 850,- (v ceně je učebnice, různé kartičky či jiné hry, které děti někdy dostávají k procvičování AJ doma včetně projektů)

Primary English (8-11 let): Základy angličtiny zábavnou formou


Pro koho je kurz připraven:

Kurz je určen pro děti ve věku přibližně 8-11 let, které se chtějí učit anglický jazyk zábavnou a zajímavou formou.


Zaměření kurzu:

 • během výuky se snažím především o to, aby si děti vytvořily k anglickému jazyku pozitivní vztah. Nejde o to, aby za několik let cizí jazyk plynule ovládaly. Zpočátku je nejdůležitější motivovat děti k vyjadřování se v anglickém jazyce. U dětí, které již přišly do kontaktu s angličtinou se snažím jejich znalosti prohlubovat a rozvíjet jejich slovní zásobu především formou her.
 • při výuce pracujeme s různými pomůckami, které dětem pomohou uvolnit se a nebát se v cizím jazyce komunikovat. 
 • výuka neprobíhá klasickou formou jako např. na ZŠ, kdy děti sedí v lavicích. V mých kurzech sedí děti na zemi na barevných polštářcích, aby se mohly aktivně zapojovat do různých her, pohádek či písniček. Vytvářím jim co nejpřirozenější prostředí, aby se cítily jistě a bez obav se zapojily do společných činností.
 • děti učím širším základům anglického jazyka: základní fráze, kdy mají děti o něco požádat, lehké písničky, které využívám k tomu, aby děti zachytily co nejvíce slov a říkanky, základní povely a slovní zásobu okruhů jako např. moje rodina, příroda a zvířata, můj dům, počítání, ovoce a zelenina, části těla, zajímavé svátky a zvyklosti apod. Ale především, aby si osvojily vyjadřování se v cizím jazyce, skládaly již celé věty a uměly pohotově reagovat.


Termín výuky:

03. 02. 2020 - 19. 06. 2020.


Místo výuky:

Vyškov


Počet lekcí:

dle poptávky


Cena kurzu:

dle poptávky

Primary English (11-14 let): Základy angličtiny zábavnou formou


Pro koho je kurz připraven:

Kurz je určen pro děti ve věku přibližně 11-14 let, které se chtějí učit anglický jazyk zábavnou a zajímavou formou.


Zaměření kurzu:

 • při výuce dětí vyššího stupně ZŠ, které již do kontaktu s angličtinou přišly, se snažím jejich znalosti prohlubovat a rozvíjet jejich slovní zásobu především formou her.
 • při výuce pracujeme s různými pomůckami, které dětem pomohou lépe komunikovat v cizím jazyce. 
 • výuka neprobíhá klasickou formou jako např. na ZŠ, kdy děti sedí v lavicích. V mých kurzech sedí děti na zemi na barevných polštářcích, aby se mohly aktivně zapojovat do různých her, pohádek či písniček. Výtvářím jim co nejpřirozenější prostředí, aby se cítily jistě a bez obav se zapojily do společných činností.
 • děti učím širším základům anglického jazyka: základní i složitější fráze, základní povely a slovní zásobu okruhů jako např. moje rodina, příroda a zvířata, můj dům, počítání, ovoce a zelenina, části těla, zajímavé svátky a zvyklosti, cestování, zajímavosti států mluvících anglicky apod.


Termín výuky:

03. 02. 2020 - 19. 06. 2020.


Místo výuky:

Vyškov


Počet lekcí:

dle poptávky


Cena kurzu:

dle poptávky

Copyright @ All Rights Reserved