Business English

BUSINESS ENGLISH

Join Me!

S RADOSTÍ NA...

BUSINESS ENGLISH

Pokud už ovládáte anglický jazyk, ale Vaše práce si vyžaduje osvojení si odbornějších výrazů či zdokonalení se ve vyjednávání v angličtině, nabízím Vám řešení. Kurz Business English Vás připraví na jednání se zahraničními klienty, budete schopni bez obav vyjednávat či prezentovat Váš produkt nebo také analyzovat dosažené výsledky ...


Už teď mám ale pro Vás zajímavé  testy, jak si  obohatit slovní zásobu  z oblasti marketingu, obchodu, IT či  financí. Koukněte!


Pokud se ale nespokojíte s několika testy na rozšíření slovní zásoby a opravdu se chcete posunout v obchodní angličtině dále, využijte kurzu Business English!

KURZ BUSINESS ENGLISH

Get Started!

Business English: Obchodní angličtina


Pro koho je kurz připraven:

Pro obchodní manažery, ředitele, obchodní zástupce, regionální manažery... prostě pro každého, kdo si potřebuje zdokonalit svoji angličtinu a rozšířit si znalosti angličtiny v oblasti obchodu, financí, marketingu či účetnictví aj. 


Zaměření kurzu:

  • během výuky se budeme věnovat slovní zásobě, slovním spojením, frázím a schopnosti věcného a přesného vyjadřování.
  • v kurzu se budou probírat např. tato témata: kancelář, komunikace s kolegy, cestování, porady, péče o klienty, obchodní prostředí, nákup a prodej, výroba a propagace produktů, analýza výsledků a tvorba plánů, management, výběr uchazečů o zaměstnání aj.
  • budeme se soustředit nejen na mluvené slovo, ale také na písemný projev.
  • často budu využívat různých tzv. role plays (scének), kdy budeme prakticky nacvičovat např. vyjednávání, prezentaci produktů, řešení pracovních problémů apod.


Termín výuky:

Výuka probíhá dle individuálních potřeb klienta.


Místo výuky:

Klient má k dispozici učebnu v centru Vyškova či Slavkova u Brna nebo je možné za klientem docházet na jeho pracoviště. Prosím, upřesněte místo výuky dle vašich preferencí v přihlášce v "Poznámce".


Počet lekcí:

Počet lekcí je stanoven dle individuálních potřeb klienta.  Většinou se jedná o lekce v délce 90 min, je také možnost vybrat lekce kratší.


Cena kurzu:

Podle délky jednotlivých lekcí je cena stanovena následovně:

a) 1 x 60 min. = od 600,-

b) 1 x 90 min. = od 800,-


Počet studentů:

Doporučený počet studentů je 4. Při vyšším počtu  není výuka tak efektivní. Obchodní angličtina má svá specifika a aktivní zapojení všech studentů do konverzace a dalších činností během výuky je nesmírně důležité.Copyright @ All Rights Reserved