Překlady a tlumočení

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Translation

PŘEKLADY

Kromě výuky anglického jazyky se věnujeme také překladům mezi anglickým, českým a slovenským jazykem.


Jazykové kombinace

Nabízíme  překlady odborných i obecných textů v následujících jazykových kombinacích -  český jazyk a:

 • anglický jazyk
 • slovenský jazyk
 • nizozemský jazyk
 • francouzský jazyk
 • italský jazyk

Samozřejmě je možné dokumenty přeložit i mezi 2 cizími jazyky.


Specializace

Specializujeme se v níže uvedených oblastech:

 • obchod
 • management
 • farmacie
 • právo obchodních společností (např. smlouvy)
 • marketing
 • vzdělávání
 • cestovní ruch


Rozsah zakázky a cena překladu

Počet normostran stanovuji z výchozího textu zaslaného klientem.

 

1 normostrana (NS) =  1 800 znaků včetně mezer


Cenu stanovíme vždy až po obdržení konkrétní zakázky, kde významnou roli sehrává odbornost (zda je text vysoce odborný či obecný),  čas (zda klient vyžaduje standardní dobu doručení překladu či expresní překlad) nebo také rozsah (u zakázek většího objemu dostává  klient slevu).


Níže uvádíme orientační cenu za 1 NS :

Pro přesnou kalkulaci překladu nás neváhejte kontaktovat.Dodací lhůta a způsob předání

Dodací lhůta: rychlost překladu samozřejmě závisí na jeho rozsahu, text o rozsahu do 20 NS zpravidla do 3 pracovních dnů. U expresních překladů je účtována 100 % přirážka.


Doručení překladu: převážně elektronicky (e-mailem), poštou, osobně (Vyškov, Rousínov, Slavkov u Brna, Bučovice).


Slevy

Klient má možnost obdržet následující slevy:

 • 3 % = jedná se o dlouhodobou spolupráci
 • 5 % = rozsah zadaného textu je více než  30 NS
 • 6 % = rozsah zadaného textu je více než  80 NS

Jazyková kombinace

Obecný text

Specializovaný text

AJ-CZ, CZ-AJ

280,-/NS

330,-/NS

AJ-SK, SK-AJ

280,-/NS

330,-/NS

CZ-SK, SK-CZ

230,-/NS

280,-/NS

Interpretation

TLUMOČENÍ

Mezi další nabízené služby patří i tlumočení, zejména tedy konsekutivní tlumočení, tj. tlumočení po jednotlivých úsecích.


Jazyky

Tlumočnické služby zajišťujeme pro  následující jazyky:

 • anglický jazyk
 • slovenský jazyk
 • francouzský jazyk
 • italský jazyk

Samozřejmě je možné tlumočení i mezi 2 cizími jazyky.


Specializace

Specializujeme se v níže uvedených oblastech:

 • obchod
 • management
 • farmacie
 • marketing
 • vzdělávání
 • cestovní ruch


Cena tlumočnických služeb

 Konkrétní cena se odvíjí od časové náročnosti či specializace... Níže uvedené orientační ceny za tlumočnické služby neobsahují cestovné:


Pro přesnou kalkulaci překladu nás neváhejte kontaktovat.


Slevy

Klient má možnost obdržet následující slevu:

 • 3 % = jedná se o dlouhodobou spolupráci

Jazykové kombinace

Obecné

Specializované

angličtina-čeština

500,-/hod.

600,-/hod.

slovenština-angličtina

600,-/hod.

700,-/hod.

Copyright @ All Rights Reserved